Home > Blog > Client story > Extra helpende handen voor ArmenTeKort in samenwerking met The Customer Link
PDF Butler
Makkelijk van data in Salesforce naar een PDF-bestand met PDF Butler
augustus 10, 2021
Umami Catering
Een gestructureerde database dankzij Salesforce Sales Cloud
oktober 27, 2021
Pardot optimalisatie voor ArmenTeKort

Extra helpende handen voor ArmenTeKort in samenwerking met The Customer Link

 

ArmenTeKort is een Antwerps actie-onderzoek dat op zoek gaat naar duurzame oplossingen voor kansarmoede. Zij dagen onze generatie uit om het armoedeprobleem op te lossen. Om dit te kunnen verwezelijken hebben ze een model ontwikkeld dat emancipatie verhoogd door middel van sterk opgeleide buddy’s. Ze sturen een ‘kansbiedende buddy’ op pad met een ‘kanszoekende buddy’. Zij zullen gedurende verschillende ontmoetingen een band opbouwen die gebaseerd is op verbinding, openheid en onvoorwaardelijkheid.

Om meer impact en awareness te creëren rond dit geweldig initiatief, draagt The Customer Link haar steentje bij door hun marketing automation activiteiten te optimaliseren en nieuwe bouwstenen voor het verder uitbreiden van hun huidige communicatiestrategie aan te reiken. Om dit tot stand te brengen, gebruikt ArmenTeKort SalesForce SalesCloud & Pardot als marketing automation technologie. Pardot, de marketing automation tool, is in de zomer van 2020 opgezet met als doel de communicatie met ambassadeurs, sponsors, vrijwilligers, partners… te optimaliseren en opvolging te automatiseren.

The Customer Link en ArmenTekort sloegen dus de handen in elkaar en konden reeds verschillende projecten succesvol afronden. Deze hadden steeds als doel Antwerpenaren meer bewust te maken van kansarmoede in hun stad.

Focus op de buddy journey m.b.v. Pardot marketing automation

Er zijn veel vrijwilligers die zich inzetten om het project dat ArmenTeKort omarmt te doen slagen en dat wil The Customer Link zo goed mogelijk ondersteunen.

Tijdens de kennismaking werd het snel duidelijk waar ArmenTeKort de komende maanden wil op focussen. Namelijk de buddy journey. In het traject waarbij iemand geïnteresseerd is om een buddy te worden, tot deze volledig opgeleid en gematched is met een Buddy-zoekende, zaten enorm veel campagne en automatisatie opportuniteiten. Deze hebben we samen bekeken en uiteindelijk ingezoomd op twee specifieke fasen van het proces:

  1. Engagement aanwakkeren van huidige mensen die zich aangemeld hebben bij ArmenTeKort
  2. Opvolging tijdens de gehele buddy journey verder verfijnen voor een optimale samenwerking

Daarnaast was er ook nood aan het uitbouwen van een preference center, zodat de organisatie op een correcte manier in- en uitschrijvingen kon capteren voor de verschillende soorten communicatie. Dit preference center was ook een belangrijke bouwsteen in het communicatietraject. Naast het strategische luik konden we hen ook ondersteunen bij het meer technische aspect van hun Pardot omgeving. Zo optimaliseerden we onder andere de UTM-tags, zetten we de social media connectors op, testten we de email deliverability, email footers en het gebruik van personalisatie.

Pré-registratie traject en extra awareness voor de infosessies

In de volgende fase van het project zijn we meer in detail getreden over hoe ArmenTeKort in de eerste fase een groter doelpubliek kan aanspreken en welke tone of voice nodig is om de Antwerpenaar te overtuigen. Hier hebben we strategische ondersteuning geboden. Het was de bedoeling om verschillende emoties uit te spelen, afhankelijk van de doelgroep, en in te zetten op verschillende kanalen om de grootste impact te verkrijgen. Waar we eerder sterk ingezet hebben op opvolging van de buddy journey, kijken we nu ook naar alle andere stakeholders: ambassadeurs, sponsors, partners, etc.

Daarnaast hebben we specifieke exit flows uitgewerkt. Iemand naar de infosessies en opleiding krijgen is één ding, maar het kan perfect zijn dat die persoon om welke reden dan ook, zich niet meer wil engageren. Hiervoor hebben we verschillende exit flows voorzien om feedback te verzamelen en een duidelijker overzicht te krijgen van wie er afhaakt en waarom. Dit alles wordt dan gecapteerd in Pardot & SalesCloud om nadien te analyseren en opvolgingsacties te ondernemen.

1% pledge project in samenwerking met ArmenTeKort

Net zoals Salesforce, is het voor ons belangrijk om ons steentje bij te dragen en non-profit organisaties te ondersteunen. Dit doen we door ArmenTeKort vzw te ondersteunen in hun missie om kansarmoede te bestrijden. 

The Customer Link zal ArmenTeKort ook in de toekomst verder ondersteunen waar nodig. Dit kan in de vorm van kennisdeling zijn of het organiseren van focus momenten om andere trajecten binnen Pardot verder te optimaliseren. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat ArmenTeKort extra helpende handen ter beschikking heeft!

“TCL heeft op ontzettend korte tijd een grondige analyse uitgevoerd van onze noden én een werkbare flow ontworpen. Hierdoor hebben we een stuk van onze standaardcommunicatie kunnen automatiseren, wat betekent dat ons team nu extra tijd heeft om onze buddy’s persoonlijk op te volgen.” – Antonio Van Laerhoven, ArmenTeKort

Wil je meer weten over onze samenwerking met ArmenTekort? Beluister dan binnenkort zeker onze podcastaflevering met hen en ontdek wat wij als Pardot partner voor jou kunnen betekenen!

Terug naar client stories